Holistisk Kontext


Syfte


Kyrkbygårds primära ansvar är att återskapa landskap, ekosystemprocesser och matjord genom resilienta och lönsamma verksamheter.Livskvalitet för oss


Vi vill ha tillgång till rent vatten och näringstät mat i säsong av högsta tänkbara kvalitet.


Vi producerar våra behov hellre än konsumerar.


Vi gör det vi gör med hög kvalitet och fortsätter tills vi är stolta över resultatet.


Vi är finansiellt stabila medan vi utvecklar resurser för framtida generationer på ett robust och resilient sätt.


Vi har roligt och har tid att vara nyfikna på vår resa mot visdom.


Vi har tid och rum att ta hand om våra älskade och oss själva.


Vi inspirerar andra genom vårt arbete och våra exempel.


Vi visar respekt mot oss själva och samhället.Vad vi vill göra


Skapa matjord genom klokt sammansatta odlingar och holistiskt planerade störningar med djur.


Återskapa vatten-, kol- och näringscykeln genom att efterlikna naturliga processer.


Skapa miljöer som främjar organismers fysiologiska behov.


Maximera insamling av energi genom fotosyntesen på gården.


Utveckla lokal självförsörjning av mat och underlätta tillgången till bättre än ekologisk mat genom kontakter mellan människor och Kyrkbygård.


Visa socialt rättvis och hållbar lönsamhet genom en öppen gård policy.


Använda resurser kreativt för att minimera behovet av de åtta kapitalen.


Använda regenerativa metoder för att minimera oljeberoendet.


Bygga samhället genom att med respekt: kommunicera, utbilda och delta.Framtida resurser vi skapat


Djup matjord med ökande halt stabilt organiskt kol.


Betesmarker med ökande rotmassa och biologisk mångfald.


Jämn spridning av vatten i kontrollerade mängder i landskapet.


Fungerande skyddszoner längs vattendrag.


Ökande mångfald av vilda arter och livskraftiga populationer av nyttiga organismer för sjukdomsfri produktion.


Förbättrad genetik genom avel och växtförädling.


Livskraftiga och skötta perenna system.


Gården producerar sitt eget behov av mat.


Produktion med lågt behov av insatsvaror.


Väl underhållna verktyg och ytor.


Många inkomstströmmar för att få resiliens.


Kompetent personal.


Sunda arbetsrelationer.


Dokumenterade designer, processer och bokföring.


Nöjda och återvändande kunder i vårt kundnätverk.


Stöttande grannar och lokala företag.


Öppna dagar på Kyrkbygård och aktivt deltagande i lokala samhällsevenemang.


Ett tydligt igenkänt varumärke.