Ett regenerativt småskaligt ekologiskt lantbruk 20 km norr om Halmstad godkänt av KRAV

 

Kyrkbygård håller på att ställa om till ett på riktigt hållbart jordbruk, med huvudsyftet att skapa jord och biologisk mångfald. Vi efterliknar naturliga ekosystem och får därmed robust och lönsam matproduktion. 


Vår modell är en savann. Holistiskt planerat bete med daglig flytt av nötkreatur och höns mellan rader av fruktbärande träd. Djuren ger oss tillgång till gödsel så därför odlar vi även grönsaker. 


Vi säljer grönsaker från vår grävningsfria odling, potatis, grönbetesägg, kokhöna, styckdetaljer och köttlådor av gräsuppfödda rödkullor (nötkreatur) samt honung. Kyrkbygård har varit KRAV-certifierad i 20 år.


Hög biologisk mångfald och en djup vattenhållande jord är naturens överlägsna skydd mot global uppvärmning.