Kyrkbygård omfattar ca 30 ha åker och betesmark i gränslandet mellan hallands kustslätt och skogsland. Här producerar vi hållbar mat. Gården har varit KRAV-certifierad i 20 år.


Sedan våren 2018 driver vi gården även regenerativt. Det innebär att allt vi gör syftar till att vårda jorden och den biologiska mångfalden ovan och under jord. Vi plöjer inte jorden och överbetar inte gräsen. Självklart sprider vi heller inte gifter eller salter (konstgödsel). Plöjning, överbete, gifter och salter hämmar kraftigt livet över och under jord. Överbete är det begrepp som är svårast att förstå. Vi har flera tusen år av tradition att låta betesdjuren gå i några få hagar runt våra gårdar. Men detta leder till att djuren betar av samma plantor med bara någon veckas mellanrum. Plantorna hinner inte återhämta sig och rotens energireserv utarmas. Rötterna, som står för huvuddelen av jordbildningen, blir korta och jordlagret tunt. De flesta tror att 20 cm matjord med en kolhalt på 2-3 % är normalt, men det är endast ett resultat av tusentals år med felaktig markanvändning. En naturlig jord är meterdjup med en kolhalt på 8-10 %. Den är bördig, vattenhållande och produktiv.


Gårdens regenerativa metoder leder till att vi fokuserar på fleråriga grödor som gräsmarker, fruktträd och bärbuskar. Djuren flyttas dagligen till ny hage med uppvuxet gräs, för att ge gräsen en kort störning och maximal återhämtning. Det ger maximal produktion och kolinlagring, eftersom det är så gräsen är anpassade att växa. Det är arbetskrävande men förbrukar betydligt mindre diesel. Några dagar efter kresturen kommer hönsen, också i daglig flytt. De festar på lagon högt gräs och de insekter kreaturen lockar till sig.


Idag bor 30 nötkreatur (Rödkullor) och 300 höns på gården. Vi håller på att plantera fruktträdsrader på ca 10 hektar åker. 

 

Gården drivs av Jesper Sandström med familj och vänner