Om Kyrkbygård

Kyrkbygård är ett KRAV-certifierat ekologisk småskaligt lantbruk 20 km norr om Halmstad. Gården drivs gemensamt av två familjer med fokus på matproduktion. Vi säljer ekologiskt odlade jordgubbar, grönsaker, potatis, kött och hö i småbalar. Under säsong är grönsaker och potatis dagsfärska direkt från landet.

 

Gården omfattar 31 ha och har varit KRAV-certifierad de senaste 18 åren. En stor fördel då ekologisk odling ger en levande jord med hög mullhalt, som binder viktiga näringsämnen och mineraler och hindrar utlakning. En förutsättning för att kunna odla näringsrika växter som är maten åt gårdens djur och människor.

 

I våra stora kuperade naturbetesmarker betar ett tiotal rödkullor med kalvar, några Hereford stutar och ca 15 får med 20 lamm. I vallen bökar våra "rosa" grisar och linderödsgrisarna Sara och Klara. Rödkulla och linderödsgris är lantraser. Möjlighet finns att ströva i en sex ha stor beteshage med ett berg att bestiga och dammar för ökad biologisk mångfald. Ta med fikakorg.

 

Vilka är då vi? Vi är två familjer från Slättåkra som vill driva en verksamhet här. Vi tror att lokalt producerad mat åter kommer bli viktig. Inte för att det för tillfället är trendigt, utan för att det kommer bli nödvändigt. Vi vill bidra till en förändring av jordbruket. Andra grödor, framförallt fleråriga, krävs för att nå ett hållbart jordbruk med väsentligt mindre dieselanvändning.

Carina Bengtsson och Jesper Sandström

 

Öppettider gårdsbutiken:

Öppnar för leverans av grönsakskassar i mitten av juli 2017.

 

 

Besöksadress:

Slättåkra Kyrkby 421

313 93 Slättåkra

 

500 m norr om Slättåkra mot Havsered

 

 

Följ vår utveckling på Facebook:

 

Postadress:

 

Ryvägen 3

313 93 Slättåkra

 

e-mejl: jesper@halmstad.net

 

Mobil: 0727 - 152 152

 

 

 

Bankgiro: 143-5882

F-skatt: 681010-0039